Assoc. Prof. Dr.
Dochka Angelova Velkova
Researcher
Phone: 
810 40 34
E-mail: 

docha@mail.bg