Prof. Dr.
Daniela Nikolova Bobeva-Filipova
Researcher
Phone: 
+359 (2) 810 40 25
Fax: 
+359 (2) 988 21 08