Книжка 2, 2017

Книжка 2/2017

 

  • Васил Тодоров - Институт за икономически изследвания при БАН, todorov.v@abv.bg

Съвременна политическа икономия в България: проблеми на идентификацията

  • Кристиян Хаджиев - Нов български университет, департамент „Бизнес администрация“, khadjiev@nbu.bg

Управление на виртуални екипи – теория и методология

  • Мирослав Неделчев - ИИИ при БАН, секция „Международна икономика“, miroslavknedelchev@gmail.com

Разнообразие на банковите бордове

  • Ралица Димитрова - Нов български университет, департамент „Икономика“, rdimitrova@nbu.bg

Оценка на признаването на бренда – подходи и предизвикателства

  • Карен С. Саргсян - Икономически институт „М. Котанян“ към Националната академия на науките на Република Армения, Ереван, kssargsyan@yahoo.com

Съвременни предизвикателства пред фискалната и паричната политика в Република Армения

 

КОНСУЛТАЦИИ

Изследователски методи в поведенческата икономика и невроикономиката

 

КОМЕНТАРИ

  • Виктор Йоцов - ИИИ при БАН

Размисли по повод новата книга на Джоузеф Стиглиц

 

"Икономическа мисъл" се индексира и резюмира от  Journal of Economic Literature/EconLit