проф. д-р
Ирена Кирилова Зарева-Зафирова
Директор и Ръководител на секция "Макроикономика"
Телефон: 
02-8104018
Fax: 
02-9882108