Развиваме икономическата теория
Предлагаме нови идеи и решения на управлението и бизнеса
Подготвяме висококвалифицирани икономисти